Bảng giá dịch vụ

Services

VnMap

Google

VnMap

Google

VnMap

Google

 
 
 
 

Monthly requests

Dưới 200,000

Từ    200,001    đến    500,000

Trên 500,000+

Directions

$4.00/k

$5.00/k

$3.00/k

$5.00/k

Contact us

Autocomplete

$2.2/k

$2.83/k

$2.0/k

$2.83/k

Contact us

Geocoding

$4.00/k

$5.00/k

$3.00/k

$5.00/k

Contact us

Distance Matrix

$4.00/k

$5.00/k

$3.50/k

$5.00/k

Contact us

Maps JavaScript 

$4.5/k 

$7.00/k

$4/k 

$7.00/k

Contact us

Bảng giá này tính theo USD là nhằm so sánh với giá dịch vụ của Google Maps được tính theo USD.

Dịch vụ cung cấp API bản đồ của VnMap được tạo ra bởi người Việt Nam - chuyên dữ liệu ở Việt Nam - trí tuệ Việt Nam!

Các công ty Start-up hoặc các công ty có lưu lượng dùng Maps API nhỏ hãy liên hệ tới Hotline 0842.777.777 để được sử dụng gói MIỄN PHÍ mà VnMap đang có chính sách hỗ trợ.